2/14/13

WANTED: Block 325 photos


The Poston block 325 book is almost finished....


SEEKING: Black & white photo scans of people 
from block 325 (must be in jpg format) 

Photos must be pre-1950s

POSTON BLOCK 325  LAST NAME INDEX


Akiba
Arima
Doi
Endo
Fujimura
Fujita
Hamamoto
Hamasaki
Harada

Hayakawa
Hiramatsu
Hirashima
Hirata
Hiratsuka
Horii
Hirose
Ichiyama

Ikebuchi
Ikeda
Ikuta
Kagawa
Kagiwada
Kakushima
Kamikawa
Karaki
Kasai
Katayama
Kawai
Kihara
Kinoshita
Kubo
Kunitake
Kuroda
Kurokawa
Mano
Masuda
Masumoto
Matsuda
Mimura

Monzai
Morikawa
Nakahara
Nakashima
Nishimura
Ogino
Okada
Okiura
Sakai
Sakamoto
Sakata
Samejima
Sasaki
Shimada
Shimohara
Shiraki
Tabata
Takahashi
Takaoka
Takasaki
Tanouye
Tozaki
Tsuchiya
Tsuchiyama

Tsumori
Ujita
Uota
Uyeda
Watari
Yamada
Yamagata
Yamakawa
Yamamoto
Yamashita
Yanagi
Yasuda
Yoshida
Send photo scans in jpg format to:
diannerd79 (at) yahoo (dot) com

No comments: