2/20/13

WANTED: BLOCK 308 & 318 photosThe Poston block 308 and block 318 books
 are nearing completion....
 
 Do you have a photo of someone who was
 in Poston block 308 or block 318?


Photo must be pre-1950's.
  Photo scans must be in jpg format

Let's not forget the issei.
 

Last names of people in block 308
Amino
Andow
Araki
Asano
Eguchi
Endo
Flores
Fujihara
Fujimoto
Fujita
Fukano
Fukumura
Fukutome
Hiratsuka
Hirose
Ichiuji
Ishido
Iwahashi
Jonokuchi
Kanada
Kanagawa
Kanno
Katayama
Kato
Kawaguchi
Kawano
Kawabata
Kinoshita
Kitagawa
Kitahara
Kobayashi
Koga
Komiyama
Kubota
Kurata
Kurihara
Kuwada
Mada
Manaka
Matsushita
Minami
Miyamoto
Morikawa
Murase
Nagano
Nakagawa
Nakamura
Nishida
Nishimoto
Niwa
Noji
Obayashi
Okada
Okamura
Osaka
Oshiro
Oto
Rokutani
Sadahiro
Sakamoto
Sakashita
Shintani
Shiozaki
Shirokawa
Takahashi
Takaki
Takamura
Takano
Takeuchi
Takusagawa
Tanaka
Tanbara
Tashiro
Tsuchiyama
Tsunoda
Tsuruoka
Uchida
Wada
Yamakoshi


Send photo scans in jpg format to: diannerd79 (at) yahoo (dot) com 

Last names of people in block 318


 
Abe
Aoki
Aoyagi
Fukuhara
Fukumoto
Hamasaki,
Hanemoto
Hayashi
Hirase
Ibara,
Ieiri
Ikuta
Imada
Inouye
Ishibashi
Ishida
Ishizue
Iwasaki
Kamitoku
Kanno
Kano
Katayama
Kawaguchi
Kawahara
Kawahira
Kawamoto
Kitahata,
Kitano
Kitaro
Kishizawa
Kodama
Koga
Kusatake
Kuwabara
Masukawa
Matoi
Mizokami
Mizote
Mukai
Nakagawa
Nakamura
Nakao
Nakayama
Nishida
Nishikawa
Nishinaka
Nishiyama
Nobuhiro
Numata
Oda
Ogino
Ohara
Okamoto
Okumura
Omachi
Onishi
Onoyama
Orimoto
Otani
Sasaki
Sato, Sutejiro,
Shimizu
Shimozono
Shintaku
Takesako
Umade
Uyemura
Yamane
 Yamashita
Yasuda
Yokota 
Yoshida
Yoshioka
Yumiba

Send photo scans in jpg format to: diannerd79 (at) yahoo (dot) com 

No comments: