8/22/10

Poston II Buddhist Church Marriages

Photo: Buddhist Church Reverend Yoshio Iwanaga (Poston block 219-2-D)


COUPLES MARRIED AT POSTON II BUDDHIST CHURCH

November 1942
Mitsuru Suko & Mariko Ono

February 1943
Tom Mine & Kiku Yamamoto

March 1943
Sgt. Sam Shiotsuka & Misao Yamano
Minoru Inagi & Akiko Hoshizaki

April 1943
Frank Shingu & Fumi Yaguchi

September 1943
Yoneo Gota & Sakaye Nakamura
Yoshio Shibata & Shizuko Ito
Masashi Yamane & Hatsuko Yoshizaki
Masashi Tazumi & Dorothy Nishimura
Hiroshi Hashimoto & Oichi Kakiuchi
Katsumi Matsumoto & Lois Nishimura

November 1943
Ken Sato & Toshi Yuki

December 1943
Manabu Fukuda & Tomiko Sakata
Joe Morimune & Suzu Iyemura
Shig Kado & Chiyeko Kajioka

January 1944
Mikio Tokiwa & Mary Tsukamoto

February 1944
Masato Shizumi & Toyoko Kobayashi
Yukio Kurimoto & Narie Nomi

March 1944
Tokuo Yamamoto & Anna Yamada
Ben Shimizu & Mary Nishi

Photo: Pfc. Y. Uyeoka & future monther-in-law, Mrs. Yano.  
Photo courtesy of Mrs. Aiko Uyeoka.

May 1944
Tadao Fujita & Yeiko Gota
Wayne Ishihara & Ruli Kaneno


Source: Reunion booklet, "Poston II Camp Days". August 28, 29, 30, 1987
No comments: