2/23/13

Poston Block 327

 The Poston, Arizona block 327 book is nearing completion.

Need photos of people  
from block 327
Requirements: pre-1950s photos
Scanned in jpg format

INDEX OF BLOCK 327 FAMILY NAMES


Chayama, Hamada, Hamai, Hara, Hata, Hatabayashi, Hikida, Hirai, Hirata, Hirose,Hosaka, Ida, Iha, Ikuta, Ito, Izuhara, Kawaichi, Kawata, Kobayashi, Koga, Konatsu, Kondo, Kubo, Kurimura, Kuroda, Kuwahara, Mano, Masumoto, Matsunaga, Matsumoto, Mayumi, Mihara, Miyagi, Morikawa, Motomi, Muramoto, Nagano, Nakadate, Nishimura,Nishiyama, Noguchi, Noji, Oda, Ogama, Oike Okimoto, Okino,Okuno,Omoto, Onitsuka,Ono, Sakamoto, Sasaki, Sera, Shibata, Shimizu, Shinzaki, Shinzato, Shizume, Shimozaki, Sugiyama, Sumi, Sunahara, Takemoto, Tanaka, Tanimura, Tsuji, Tsurudome, Ueda, Uragami, Uyeno, Wakamatsu, Yoshida......


Send Poston block 327 picture scans in jpg format to:
email: diannerd79 (at) yahoo (dot) com

2/20/13

WANTED: BLOCK 308 & 318 photosThe Poston block 308 and block 318 books
 are nearing completion....
 
 Do you have a photo of someone who was
 in Poston block 308 or block 318?


Photo must be pre-1950's.
  Photo scans must be in jpg format

Let's not forget the issei.
 

Last names of people in block 308
Amino
Andow
Araki
Asano
Eguchi
Endo
Flores
Fujihara
Fujimoto
Fujita
Fukano
Fukumura
Fukutome
Hiratsuka
Hirose
Ichiuji
Ishido
Iwahashi
Jonokuchi
Kanada
Kanagawa
Kanno
Katayama
Kato
Kawaguchi
Kawano
Kawabata
Kinoshita
Kitagawa
Kitahara
Kobayashi
Koga
Komiyama
Kubota
Kurata
Kurihara
Kuwada
Mada
Manaka
Matsushita
Minami
Miyamoto
Morikawa
Murase
Nagano
Nakagawa
Nakamura
Nishida
Nishimoto
Niwa
Noji
Obayashi
Okada
Okamura
Osaka
Oshiro
Oto
Rokutani
Sadahiro
Sakamoto
Sakashita
Shintani
Shiozaki
Shirokawa
Takahashi
Takaki
Takamura
Takano
Takeuchi
Takusagawa
Tanaka
Tanbara
Tashiro
Tsuchiyama
Tsunoda
Tsuruoka
Uchida
Wada
Yamakoshi


Send photo scans in jpg format to: diannerd79 (at) yahoo (dot) com 

Last names of people in block 318


 
Abe
Aoki
Aoyagi
Fukuhara
Fukumoto
Hamasaki,
Hanemoto
Hayashi
Hirase
Ibara,
Ieiri
Ikuta
Imada
Inouye
Ishibashi
Ishida
Ishizue
Iwasaki
Kamitoku
Kanno
Kano
Katayama
Kawaguchi
Kawahara
Kawahira
Kawamoto
Kitahata,
Kitano
Kitaro
Kishizawa
Kodama
Koga
Kusatake
Kuwabara
Masukawa
Matoi
Mizokami
Mizote
Mukai
Nakagawa
Nakamura
Nakao
Nakayama
Nishida
Nishikawa
Nishinaka
Nishiyama
Nobuhiro
Numata
Oda
Ogino
Ohara
Okamoto
Okumura
Omachi
Onishi
Onoyama
Orimoto
Otani
Sasaki
Sato, Sutejiro,
Shimizu
Shimozono
Shintaku
Takesako
Umade
Uyemura
Yamane
 Yamashita
Yasuda
Yokota 
Yoshida
Yoshioka
Yumiba

Send photo scans in jpg format to: diannerd79 (at) yahoo (dot) com 

FINAL CALL FOR Block 305 photos

FINAL CALL FOR BLOCK 305 PHOTOS!


WANTED: scans of pre 1950s photos 
people from block 305

Dont' forget the issei !

jpg scanned format required

INDEX OF BLOCK 305 LAST NAMES

Abe
Araki
Asaida
Asami
Fujisaki
Fukuba
Goromaru
Hamachi
Hanada
Hasama
Hashimoto
Hayakawa
Higashida
Hiramatsu
Horibe
Ikeda
Ikemura
Ishida
Kaga
Kageyama
Kageyama
Kajikawa
Kajioka
Kashima
Katayama
Kawahara
Kishi
Kitauchi
Kiyomoto
Kobayashi
Kodama
Koike
Kunisada
Kunishige
Kurihara
Mayeda
Miyamoto
Mori
Morioka
Nagata
Nagatoshi
Nakata
Nakatsu
Niioka
Nishimura
Oda
Okada
Okamura
Osato
Ota
Saita
Saito
Shinoda
Suyeda
Suzuki
Tahara
Taira
Tanaka
Tashiro
Tateichi
Tateishi
Tateiwa
Terada
Teranishi
Uchida
Wumino
Yamada
Yamamoto
Yoshida
Yoshii
Yoshimura


email photo scans in jpg. format to:
diannerd79 (at) yahoo (dot) com